Στα πλαίσια του προγράμματος "Δημιουργία σχολικής εφημερίδας" που εκπονείται από τις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις του σχολείου μας, βρέθηκε σήμερα 1 Απριλίου 2016, ο δημοσιογράφος και εκδότης της τοπικής εφημερίδας "Ο χρόνος" κος Κωσταρέλλας Ιωάννης.

Ενημέρωσε τους μαθητές μας για τον τρόπο και τα στάδια που ακολουθούνται για τη σύνταξη, σελιδοποίηση και εκτύπωση μιας εφημερίδας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην πορεία που ακολουθείται από τη σύνταξη ενός άρθρου μέχρι, τη διανομή της εφημερίδας και τον τελικό της προορισμό που είναι ο αναγνώστης. Επίσης μίλησε για την θεματολογία μιας τοπικής εφημερίδας και δέχθηκε ερωτήσεις από τους μαθητές για το πώς μπορεί κάποιος να γίνει δημοσιογράφος και τα προσόντα που απαιτούνται.